Копирайтинг

В ерата на новите технологии онлайн присъствието на всеки човек, професионалист или организация е често условие за успех. Ето защо контролът върху информацията, която достига до обществото, е от съществено значение за всеки един от горепосочените. Част от този контрол е добре написаното и оформено копи или търговски текст.

  1. Какво е копи и копирайтинг (copywriting)? – Това е текст, който описва дейността, продукта или конкретна промоция, която организацията предлага в момента. Текстът се пише от копирайтър. Можете да се запознаете в дълбочина със спецификата на този термин и значението му за Вашето уеб присъствие чрез SEO консултация или в процеса на изпълнение на услугата.
  2. Къде се среща копито? – Копито може да се види на корпоративния сайт на фирмата, в нейния корпоративен блог, в социалните профили, в рекламните кампании, в медийни публикации за фирмата.
  3. Цел на копито – Копито трябва да предоставя максимално голямо количество информация за продукта, услугата и компанията или конкретния професионалист. Нарича се още informational content writing. Копито трябва да е насочено към потенциалните клиенти и партньори на организацията – да ги информира, да рекламира и да представя в най-добра светлина продукта или услугата. Това копи е познато още като business copy или sales copy.
  4. Web content writing – В интернет, копито трябва да отговаря на техническите изисквания на търсещи машини като Google – познато още като web content writing. То трябва да е написано по начин, който да улесни и подобри резултатите при търсене, но трябва и да е увлекателно за четене.
  5. Как се пише копи? – Процесът на писане на копи или рекламен текст е предизвикателен и изискващ умения. Необходимо е копирайтърът да познава услугата или продукта в много големи детайли, да познава клиентите и техните предпочитания, да е направил предварително проучване за сферата и терминологията за конкретния бизнес. Не на последно място, seo копирайтърът трябва да е добър маркетолог, за да предостави точната информация по правилния начин в най-подходящия канал за комуникация – уебсайт, социални профили и др.

Защо ние можем да пишем наистина добри копита?

В Sematigo работят професионалисти с дългогодишен опит в сферата. Като допълнение е изключително голямото разнообразие на нашия предишен опит – юристи, филолози, маркетолози. Този предишен опит позволява дълбок и всеобхватен поглед върху текстовете и по-пълно изпълнение на целите, които копито трябва да изпълни. Ние можем да напишем вашето копи, да създадем блог или да ви консултираме и помагаме в поддръжката на вашия фирмен блог. В наши дни това е повече от задължително за една адекватна SEO оптимизация и популяризация в интернет пространството. Предлагаме Ви също писане на статии, които ще бъдат създадени и публикувани, за да извлечете максимална полза от тях. Нашите статии могат да бъдат както на български, така и на английски език.

За повече информация или консултации, свържете се с нас на нашите телефони или посетете нашата страница с контакти, за да видите останалите начини да ни намерите.